استانداردها

استاندارد ملی ایران    EN1329   (U-PVC)  ISIRI 9119
پلاستیک ها، لوله، اتصالات و سیستم های لوله کشی پلی وینیل کرید سخت
مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان ها – ویژگی ها

اندازه گیری ابعاد
مقاومت در برابر فار هیدرو استاتیک داخلی
مشخصات ظاهری
رنگ
قطر خارجی
میزان دو پهنی
ضخامت دیواره
مقاومت در برابر ضربه
دمای نرم شدگی
اندازه گیری برگشت طولی
مقاومت در برابر دی کلرومتان

استاندارد ملی ایران ISIRIE 12142-1  
پلاستیک ها، لوله های پلی وینیل کرید سخت
مورد مصرف در سیستم های لوله کشی آب باران برای مصرف ناودانی

هنوز دیدگاهی فرستاده نشده است.

پاسخ دهید